Gruntsūdens monitoringa sistēmu izveide un novērojumu veikšana ir nepieciešama teritorijās, kuras saimnieciskās darbības laikā var notikt vai ir notikusi grunts un gruntsūdens piesārņošana ar videi kaitīgām vielām. Visbiežāk šādas vietas ir rekultivētas atkritumu izgāztuves vai poligoni, degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, dažādu ražotņu teritorijas vai zemnieku saimniecības.

Gruntsūdens monitoringa darbu ietvaros veicam:

 • Gruntsūdens monitoringa urbumu ierīkošanu

 • Gruntsūdens paraugu noņemšanu no monitoringa urbumiem, to testēšanai LATAK akreditētā laboratorijā

 • Ūdens temperatūras, ūdeņraža jonu koncentrācijas negatīvā logaritma pH un elektrovadītspējas mērījumus ūdens paraugos

 • Sagatavojam darbu pārskatu

Minēto darbu izpildei SIA “Vides un Ģeo projekti” rīcībā ir Valsts vides dienesta izsniegta darbu licence un visi darbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem Ministru Kabineta noteikumiem.


Daži no mūsu izstrādātajiem monitoringa projektiem:

 • Monitoringa urbumu ierīkošana un gruntsūdens monitoringa veikšana AS „Virši-A” degvielas uzpildes stacijā Tukumā, Kurzemes ielā 55/55a

 • Monitoringa urbumu ierīkošana un gruntsūdens monitoringa veikšana AS „Virši-A” degvielas uzpildes stacijā „Vāne”, Kandavas novadā, Vānes pagasta „Dunduros”

 • Pazemes ūdens un lietus notekūdens monitoringa veikšana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona pārraudzībā esošajos objektos Gaujienā, Apē un Alūksnē

 • Vienreizēja pazemes ūdens monitoringa novērojumu veikšana SIA „8 CBR” objektu teritorijās

 • Gruntsūdens monitoringa novērojumu veikšana SIA „Bairo” degvielas uzpildes stacijā „Nākotne”

 • Gruntsūdens monitoringa novērojumu veikšana degvielas uzpildes punktā AS „Latvijas Finieris” rūpnīcas „Lignums” teritorijā

 • Gruntsūdens monitoringa novērojumu veikšana SIA "Baltic Breeders" cūkkopības kompleksā „Avoti”, Īles pagastā, Auces novadā

 • Gruntsūdens monitoringa novērojumu veikšana SIA "Latvi Dan Agro" cūkkopības kompleksā „Ošlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā

 • Pazemes ūdens monitoringa urbumu ierīkošana Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” teritorijā

 • Pazemes ūdens monitoringa urbumu ierīkošana Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā