Ģeotehniskās izpētes darbi tiek veikti pirms ēku būvniecības tās projektēšanas stadijā, lai būves arhitekts/konstruktors spētu izvēlēties atbilstošu pamatu tipu un pamatu slodžu sadalījumu, ņemot vērā būvlaukumā esošo grunšu nestspēju.

Ģeotehniskās izpētes darbus veicam dažāda lieluma un nozīmes būvlaukumos, sākot no salīdzinoši nelielām būvēm, kā privātmājas, maza izmēra angāri, elektrības apakšstacijas u.t.t. un beidzot ar sarežģītām būvēm - daudzstāvu biroju ēkas, koģenerācijas stacijas, ražošanas ēkas u.t.t. Kā Ģeotehniskās izpētes darbu veicēji, esam piedalījušies arī daudzu ciemu un pilsētu ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektos visā Latvijas teritorijā, kas tiek realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu.

Ģeotehniskās izpētes darbu ietvaros veicam:

 • Ģeoloģisko/ģeotehnisko urbšanu

 • Statisko zondēšanu

 • Grunts paraugu noņemšanu, to testēšanai LATAK akreditētā laboratorijā

 • Sagatavojam ģeotehniskās izpētes darbu pārskatu

Minēto darbu izpildei SIA “Vides un Ģeo projekti” rīcībā ir Valsts vides dienesta izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence un visi izpētes darbi tiek veikti sertificēta ģeotehniķa vadībā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem un standartiem.

Daži no mūsu izstrādātajiem ģeotehniskās izpētes projektiem:

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgas Motormuzeja rekonstrukcijai un CSDD klientu apkalpošanas centra ēkas projektēšanai

 • Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ūdens ielas un ezera promenādes rekonstrukcijai, gājēju un veloceliņu izbūvei ap Talsu ezeru

 • Tehniskā projekta izstrāde lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā

 • Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība – ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros

 • Ģeotehniskās izpētes darbiem Rīgā Tīraines ielā 5a, koģenerācijas stacijas projektēšanai

 • Ģeoloģiskā izpēte Rīgas TEC-2 teritorijā jaunā 50m augstā skursteņa uzstādīšanas vietā

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Dundagā, Pils ielā 6, lifta šahtas izbūvei

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta – Centra rajons

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĶEKAVĀ (II fāze), projektēšana

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Dundagā, estrādes rekonstrukcijas darbiem

 • Ģeotehniskās izpētes darbi 110/20 kv apakšstacijas "Dagda" teritorijā

 • Grunts pamatnes izpēte un ēkas pamatu apsekošana Rīgā, Jēkaba ielā 2

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Rīgas TEC-2 teritorijā, sūkņu stacijas projektēšanai

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Tērvetes novada Augstkalnes pagastā, zemes īpašumā "Kauliņu komplekss" kaltes kompleksa projetēšanai

 • Ģeotehniskās izpētes darbi Rīgā, Kalēju ielā 64, astoņu stāvu ēkas projektēšanai