Ģeoloģiskās izpētes darbus veicam smilts un smilts-grants atradņu izpētei ar mērķi noteikt potenciālas atradnes ģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos apstākļus, kā arī veikt derīgā izrakteņa krājumu aprēķinus.

Ģeoloģiskās izpētes darbu ietvaros veicam:

 • sagatavojam iesniegumu Valsts vides dienestā, lai saņemtu izpētes darbu licenci

 • atbilstoši licences nosacījumiem veicam lauku darbus (ierīkojam izpētes urbumus)

 • nodrošinām nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes LATAK akreditētā laboratorijā

 • veicam derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu un pārskata sagatavošanu

 • iesniedzam sagatavoto pārskatu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanai

 • sagatavojam un iesniedzam iesniegumu Valsts vides dienestā atradnes pases un ieguves limita saņemšanai


Daži no mūsu izstrādātajiem ģeoloģiskās izpētes projektiem:

 • Ģeoloģiskā izpēte potenciālajai smilts atradnei Olaines novadā, Olaines pagastā, zemes īpašumā “Mežrozītes” ar kadastra Nr.8080 009 0018

 • Ģeoloģiskā izpēte smilts, smilts-grants atradnei Rucavas novadā, Dunikas pagastā, zemes īpašumā “Malakavas” ar kadastra Nr. 6452 001 0003

 • Ģeoloģiskā izpēte smilts, smilts-grants atradnei Rucavas novadā, Dunikas pagastā, zemes īpašumā “Dižklievēni” ar kadastra Nr. 6452 002 0016

 • Ģeoloģiskā izpēte smilts, smilts-grants atradnei Rucavas novadā, Dunikas pagastā, zemes īpašumā “Mazklievēni” ar kadastra Nr. 6452 002 0008

 • Ģeoloģiskā izpēte smilts, smilts-grants atradnei Priekules novadā, Virgas pagastā, zemes īpašumā “Grantskalni” ar kadastra Nr.6498 003 1091

 • Ģeoloģiskā izpēte potenciālajai smilts-grants atradnei Grobiņas novadā, Gaviezes pagastā, zemes īpašumā “Karjers Skroderēni” ar kadastra Nr.64560070043